Ola Mogstad

Årsmøtet vel gjennomført

Ola Mogstad ny styreleiar i Surnadal Idrettslag

Måndag 7.4. vart det heldt årsmøte i Surnadal Idrettslag. 20 personar var til stades og 10 saker vart behandla. Ola Mogstad (biletet) vart valt som ny styreleiar i idrettslaget. 

Protokoll frå årsmøtet blir lagt ut på heimesida så fort den er klar.

Annonser

Svorka AS

Surnadal og Stangvik Sparebank