Årsmøte i langrennsgruppa 2019

Her er dokumentene som ble lagt fram på årsmøtet 11/03-19

Saksliste:Årsmøte-saksliste 2019.docx

Årsmelding:Årsmelding2018.docx

Økonomisk rapport:rapport 2018 (1).pdf

Budsjett:Budsjett 2019 SIL Langrenn (7).xlsx

Protokoll: Protokoll Årsmøte 2019.docx

Valg: 

Leder: Frode Hågen Raaen, 1 år, Nestleder/sportslig leder: Steinar Aasbø 2 år, Kasserer: John Bjarne Gujord, 1 år, Janne Rangnes, 1 år, Daniel Zwick, styremedlem 2 år og styremedlem Magnus Bøklep 2år.

Annonser