Årsmøte i SIL Fotball tysdag 5.12.

Ta turen til klubbhuset tysdag 5.12. kl. 19.00.

Tysdag 5.12. kl.19.00 vert det arrangert årsmøte i Surnadal IL Fotball i klubbhuset på Syltøran.

Agenda:

1. Valg av dirigent
2. Valg av sekretær
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Årsmeldinger 2017 (Oppdatert 5.12. kl. 12.10)
5. Regnskap 2017 (pr. 30.9.)
6. Foreløpig budsjett 2018
7. Innkomne saker (Ingen)
8. Valg

Forslag til saker må vere styret i hende seinast to veker før møtet.

Annonser

Surnadal og Stangvik Sparebank

Svorka AS

GjensidigeDriva