Årsmøte i Surnadal IL Fotball 3.12.

Startar klokka 18.00 i klubbhuset på Syltøran.

Måndag 3.12. kl.18.00 vert det heldt årsmøte i Surnadal IL Fotball i klubbhuset på Syltøran.

Agenda:

1. Valg av dirigent
2. Valg av sekretær
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Årsmeldinger 2018
5. Regnskap 2018 
6. Foreløpig budsjett 2019
7. Innkomne saker
8. Valg

Forslag til saker må vere styret i hende seinast to veker før møtet.

Kontaktinfo:

Dagleg leiar Øystein Hjelle Bondhus - ohb@surnadalil.no - 92 69 80 80

Annonser

Surnadal og Stangvik Sparebank

Svorka AS

GjensidigeDriva