Sakliste og saksframlegg til årsmøtet i SIL 17. mars

Torsdag 17. mars kl. 19.00 er det, som tidlegare publisert, årsmøte i Surnadal Idrettslag. Årsmøtet vert arrangert i klubbhuset på Syltøran. Her finn du sakliste og saksframlegg til årsmøtet.

Saklista til årsmøtet 2016, som vert arrangert i klubbhuset på Syltøran torsdag 17.3. kl. 19.00:

 1. Åpning og konstituering.
 2. Godkjenning av sakliste.
 3. Årsmelding 2015. (Revisors beretning her)
 4. Regnskap 2015.
 5. Innkomne saker. (Ingen saker)
 6. Endring av lovene for SIL
 7. Organisasjonsplan for SIL (Oppdatert versjon)
 8. a) Innmelding av SIL i Norges Amerikanske Idretters Forbund
  b) Innmelding av SIL i Norges Dykkeforbund
 9. Medlemskontingent 2016.
 10. Budsjett 2016.
 11. Val.

Trykk på kvar enkelt sak for å laste ned relevante sakspapir.