Sakliste og saksframlegg til årsmøtet i SIL 22. mars

Torsdag 22. mars kl. 19.00 er det, som tidlegare publisert, årsmøte i Surnadal Idrettslag. Årsmøtet vert arrangert i klubbhuset på Syltøran. Her finn du sakliste og saksframlegg til årsmøtet.

Saklista til årsmøtet 2018, som vert arrangert i klubbhuset på Syltøran torsdag 22.3. kl. 19.00:

  1. Åpning og konstituering.
  2. Godkjenning av sakliste.
  3. Årsmelding 2017. 
  4. Regnskap 2017. (Revisor si beretning her kontrollkomiteen si beretning her)
  5. Innkomne saker. (Ingen saker)
  6. Organisasjonsplan for SIL.
  7. Medlemskontingent 2019.
  8. Budsjett 2018. (Bueskyting i eget dokument her)
  9. Valg.

Trykk på kvar enkelt sak for å laste ned relevante sakspapir. Dei sakspapira som manglar vert lagt ut så snart dei er klare.