Sakliste og saksframlegg til årsmøtet i SIL 30. mars

Torsdag 30. mars kl. 19.00 er det, som tidlegare publisert, årsmøte i Surnadal Idrettslag. Årsmøtet vert arrangert i klubbhuset på Syltøran. Her finn du sakliste og saksframlegg til årsmøtet.

Saklista til årsmøtet 2017, som vert arrangert i klubbhuset på Syltøran torsdag 17.3. kl. 19.00:

  1. Åpning og konstituering.
  2. Godkjenning av sakliste.
  3. Årsmelding 2016. 
  4. Regnskap 2016. (Revisor si beretning herkontrollkomiteen si beretning her - spesifisert regnskap her)
  5. Innkomne saker. (Ingen saker)
  6. Organisasjonsplan for SIL
  7. Medlemskontingent 2017 og 2018.
  8. Budsjett 2017.
  9. Valg.

Trykk på kvar enkelt sak for å laste ned relevante sakspapir. Dei sakspapira som manglar vert lagt ut så snart dei er klare.