Adventskalender 2011_200x140

Salg av adventskalender - UTDELING AV KALENDRE 12/11

Frå mandag 12. november og 2-3 veker framover, er det igjen klart for salg av alpingruppas adventkalenderar. Ber om at foreldre sikk innom idrettshallen i tilknytning til treninga mandag 12. novemner og får med seg kalendrar og liste over salgsrode.

Inntektene frå dette salet er alpingruppas viktigaste inntektskilde og dermed ein viktig grunnpillar for gruppas aktivitetar. Dette gjer det mellom anna mogleg å arrangere treningssamling, arrangere ulike renn i Sæterlia utover vinteren og investere i nødvendig driftsutstyr. Alpingruppa legg stor vekt på å legge aktiviteten til rette slik at det skal være plass til alle. Vi håpar og trur at vi har lykkast med dette, da stadig fleire deltek på våre innandørstreningar .   

 

No håper vi foreldre som blir bedt om å bidra med salg av kalendere, tek utfordringa og at desse foreldra blir godt motteke av bygdafolket som vi oppmodar om å støtte Alpingruppa sitt arbeid, slik at vi held flest mogleg unge i aktivitet!

 

 


 

Annonser

Svorka AS

Surnadal og Stangvik Sparebank