SIL-regncup og Dråkongcup 2020 er avlyst

På grunn av Korona-restriksjonane har BUA-utvalet i Surnadal IL fotball beslutta å avlyse SIL-regncup og Dråkongcup i kjent format i 2020. Dette er sjølvsagt leit, men det vil ikkje vere mogleg å gjennomføre på ein god måte med gjeldande restriksjonar. Vi kjem sterkt attat og håpar de alt no ser fram til cupane våre i 2021!

/Surnadal Il fotball

Annonser

Svorka AS

Surnadal og Stangvik Sparebank