Slutter i Surnadal Idrettslag

PRESSEMELDING:

Daglig Leder i Surnadal Idrettslag, Øystein Hjelle Bondhus, har dessverre meddelt styret i SIL om at han har takket ja til nye utfordringer som redaktør og daglig leder i Trollheimsporten.

Øystein

Bondhus har i løpet av sine 5 år satt sitt preg på vårt idrettslag, og sammen med styret bidratt til gode sportsopplevelser på flere arenaer, trygge og forutsigbare rammer for alle våre medlemmer og frivillige. Videre har Bondhus vært en brobygger oppimot våre trofaste sponsorer og forbund.

Øystein vil bruke tiden fremover til å legge til rette for en så smidig overgangsfase som mulig.

Vi ønsker Bondhus lykke til videre, og håper på mange gode reportasjer fra Trollheimsporten!

Surnadal Idrettslag.

 

Ved spørsmål kan Styreleder i Surnadal Idrettslag, Vidar Ulvestad, kontaktes.

Telefon 906694477 / vidar.ulvestad@gmail.com