Smørehall

Smørebod

Vi har disponibelt ca. 30 smøreboder i smørehallen. En bod er ca. 12 kvm og kan leies for kr. 1.500.

Bestilling av smørebod sendes på e-post til John Bjarne Gujord - jgujord@tycoint.com innen 20. mars.

Betaling skal skje til konto 4040.07.04823 innen 24. mars. Bestilling og betaling må merkes klubb/krets og kontaktperson. 

Les mer