Sparebank1-Cup - Stakefrie soner/stavlengde

Stakefrie soner
Vi vil under skiathlon følge opp skiforbundets regler om stakefrie soner i klassisk. Det vil under søndagens renn bli en sone i hver runde hvor kun diagonalteknikk med diagonalbevegelser med armer og bein er tillatt. Regelbrudd vil bli sanksjonert av juryen.

Stavlengde: 
Vi vil også følge opp skiforbundets regler om stavlengde
i klassisk under søndagens renn. Det blir mulighet for å kontrollere
stavlengde i forkant av start, og det blir også foretatt
stikkprøvekontroller i løpet av rennet.