Styret 2017/2018

Frode Hågen Raaen - Leder, valgt for 2 år.

Steinar Aasbø - Nestleder, valgt for 2 år.

John Øye - Styremedlem, valgt for 2 år. Iren Moen - Styremedlem, gjenvalgt for 1 år. John Bjarne Gujord - Styremedlem kasserer/økonomiansvarlig, gjenvalgt for 1 år. Hans Mogstad - Styremedlem anleggskoordinator, valgt for 1 år. 

Annonser

Surnadal og Stangvik SparebankPipelife