Styret for Alpingruppa i Surnadal Idrettslag

Her finner du oversikt over styrets medlemmer, deres oppgaver og telefonnummer.

Styret for alpingruppa består pr. i dag av følgende personer:

Formann Arne Øie 901 86 272
Nestformann / Oppmann Rune Mogstad 906 61 872
Sekretær Kristin Kårvatn 924 46 308
Kasserer Odd Helge Innerdal 918 93 731
Styremedlem Magnar Heggset 915 67 216
Styremedlem Anders Grimsmo 476  67 621
Styremedlem Bjørn Moe 922 35 834
Styremedlem Halvor Drøpping 957 07 726

 

Alpingruppas adresse:

Alpingruppa, Surnadal IL

c/o Arne Øie

6650 SURNADAL

 

 


 

Annonser