102_600x903

Terminliste for M&R skikrets

Møre og Romsdal
Renn som vert arrangert i rimeleg avstand frå Surnadal:

Det starter på Bjorli 7-8- januar.
Så Molde 21 januar og Surnadal 22. januar.
Deretter er det Bjorli 29. januar.

Ellers er det mange renn på Sunnmøre utiver vinteren. Klikk på linken og terminlista om du er interessert i nokon av desse.

Her er link til Møre og Romsdal skikrets si terminliste:
http://www.skiforbundet.no/Kretser/more_romsdal/alpint/arrangement/Documents/Terminliste%20med%20TD.pdf

For meir info kan du kontakte:
Svein Naustbakk - mob: 922 35 834 eller
Rune Mogstad - mob: 906 61 872. 

 
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag Skikrest arrangerer også renn som vi frå møre kan delat på:
http://www.skiforbundet.no/Kretser/sortrondelag/alpint/arrangement/Sider/Terminlistealpint.aspx

Skiforbundet
Elles har skifirbundet ei flott heimeside med mykje informasjon:
http://www.skiforbundet.no/Sider/Skiforbundet.aspx

 

 

 

 

Annonser

GjensidigeSurnadal og Stangvik Sparebank